2248 6733 mg@gpsyk.dk

Stress, trivsel og udvikling

 

privat | erhverv

 

Michael Grønnegaard, autoriseret psykolog

Mit primære arbejdsområde er stress – behandling og forebyggelse.

I forhold til individet er stress forbundet med en række symptomer, lidelser og problemstillinger, herunder lavt selvværd, problemer med grænsesætning, samt depression og angst.

Hvis man taler arbejde og erhverv er de samme symptomer naturligvis gældende for individet, men fokus er i højere grad på individet i samspil med arbejdspladsen for håndtering og forebyggelse, herunder fokus på planer, kommunikation, kultur mv.

Når man har med stress at gøre opstår der aspekter som må tages med i sine overvejelser i forhold til behandling og forebyggelse – disse aspekter kan kategoriseres under områderne trivsel og udvikling.

Herunder ses en kortfattet oversigt over stress, trivsel og udvikling:

Stress – forebyggelse og håndtering

Stress er særdeles omkostningstungt for individ, familie/team, organisation, og samfund. Og kan måles på penge, trivsel, sygefravær, effektivitet, mening, det sociale mv.

Der skal håndteres og allerhelst forebygges.

Almindeligvis kan man opleve sig magtesløs ift. at behandle og håndtere stress og det kan synes uoverkommeligt eller urealistisk at forebygge stress.

Jeg hjælper med viden, fokus og handling, så oplevelser af utryghed og afmagt i forbindelse med stress erstattes af mening, retning og sikkerhed.

Trivsel – velvære og funktionsniveau

Trivsel har at gøre med velvære og velfunktion. Trivsel er en individuel oplevelse, og hvad der bidrager til trivsel for en person/gruppe/organisation, kan være anderledes for en anden. Trivsel er også en dynamisk proces, der kan ændre sig over tid afhængigt af forskellige faktorer og livs- og verdensomstændigheder.

Hvis trivslen for individ eller gruppe opleves utilfredsstillende, kan jeg hjælpe med at undersøge og vejlede i forhold til at øge trivslen.

Udvikling – en nødvendighed?

Om man er individ, gruppe eller organisation er man konstant i udvikling i mere eller mindre gennemgribende retninger. Nogen udvikling sker automatisk eller uden større overvejelser og intentioner, anden udvikling sker pga. et behov som kommer udefra eller indefra.

I den sidste sammenhæng kan jeg hjælpe med at prioritere, skabe retning og mål, udvælge viden, strukturere samt vejlede i hvordan man mest effektivt tilegner sig viden og færdigheder.